LEHR

LEHR grundades 2007 och är en tillverkare som specialiserat sig på 2- och 4-takts motorer som använder LEHR’s patenterade och prisbelönta teknik för en ren, alternativ energikälla.

LEHR-motorerna körs på lättillgänglig gasol och ger en alternativ energikälla för den gigantiska marknaden av små motorer.

LEHR’s små gasdrivna motorer minskar underhållsbehovet, ökar motorns pålitlighet och livslängd samt erbjuder tillgång till en ekonomisk energikälla och minskar dramatiskt partiklar med stor klimatpåverkan.

Så varför gasol?

  • Gasol är kostnadsneutralt mot bensin.
  • Gasol har en högre energitäthet än bensin.
  • Gasol är en gas vid rumstemperatur och behöver inte förångas, vilket gör att motorer lättare startar.
  • Gasol är ett renare bränsle. Det brinner mer fullständigt, skapar mindre koldioxidutsläpp, avdunstar inte VOC (flyktiga organiska föreningar), producerar 97% mindre partiklar, har 96% färre cancerframkallande faktorer, har högre oktan och lägre värme än bensin. I allmänhet producerar gasol 35% färre gaser med påverkan på växthuseffekten(GHG) än bensin.
  • Gasol är inte är ett lösningsmedel som bensin. Gasol bryter inte ned olja, så motorer förblir bättre smorda och kräver mindre underhåll.
  • Gasolmotorer har en tendens att hålla 2-3 gånger längre än bensinmotore

För mer information kan ni besöka LEHRs hemsida på: http://www.lehr.se/